MATERSKÁ ŠKOLA Bzince p/Javorinou

Detské ihrisko Materskej školy v Bzinciach pod Javorinou chráni zvárané oplotenie HORIZONTAL. Vchod uzatvára ECO bránka.

Produkty

  • ECO bránka

    Bránka ECO slúži k vstupom do záhrad, parkov, parčíkov či sadov.;NEXT;Pôsobí veľmi ľahkým a estetickým dojmom.

  • LINEA

    LINEA sa výborne hodí s klasickým 4-hranným pletivom EXTRUDEX a FLUIDEX.;NEXT;Zelená farba umožňuje stĺpiku harmonické včlenenie do prostredia.

  • HORIZONTAL

    HORIZONTAL je vhodný k oploteniam domov, chát, ihrísk, športovísk ale aj priemyselných objektov.;NEXT;Mierne rozšírené ale pravidelné zvárané oká zaručujú tomuto pletivu tuhosť a samonosnosť.