KNOTT Modra

AXIS C v modrej farbe elegantne harmonizuje s budovou výrobného závodu KNOTT, Modra. Vstupnou časťou pre vozidlá je motorizovaná 2-krídlová brána OPPIDUM.

Produkty

  • Brána OPPIDUM 2-krídlová

    Brána OPPIDUM 2-krídlová slúži k vjazdom do rodinných domov, závodov, administratívnych či priemyselných objektov.