SKLÁDKA ODPADOV Šulekovo

4-hranné oploteni FLUIDEX 522 v kombinácii so stĺpikom Štandard na platni a bavoletmi ŠTANDARD s ostnatým drôtom ATAC.

Produkty

  • NAPINÁK

    NAPINÁK slúži pri napínaní pleteného pletiva v rolkách s napínacím drôtom.;NEXT;Neoddeliteľnou pomôckou pri šponovaní pletiva s napínacím drôtom je napinák.

  • DRÔT NAPÍNACÍ a VIAZACÍ

    Napínací drôt slúži k napínaniu pletených plotov v rolkách. Taktiež tvorí súčasť záhrad, sadov a vinosadov.;NEXT;Viazací drôt slúži k pripevneniu plota o stĺpiky, resp. prichyteniu napínacieho drôtu o plot.

  • ATAC 25

    Účinná a ekonomická ochrana pred vniknutím do ohradeného priestoru alebo von z neho.