Ochrana údajov

Táto stránka je majetkom DIRICKX GROUPE SA, ktorá sídli v: Le Bas Rocher - 53800 CONGRIER, Francúzsko - Tel. 0033 2 43 09 38 38, Fax 0033 2 43 09 38 99. DIRICKX GROUPE SA je akciová spoločnosť registrovaná v obchodnej komore vo Francúzsku, 53 000, LAVAL, - číslo 556 150 183 so základným imaním 9,009,504 EUR

Riaditeľ publikácie: Jacques DIRICKX, najvyšší výkonný riaditeľ Centrum serveru: ILLICO - Francúzsko, USEI (Jednotka kontroly a činnosti informatiky), centre Ouest - rue Fulton - 44 000 Nantes

Autorské práva
Ochranne znaky a logá zobrazené na tejto stránke boli registrovane DIRICKX GROUPE SA. Tieto ochranné znaky a logá nesmú byt použité bez písomného súhlasu DIRICKX GROUPE SA. Žiadna licencia ani užívateľské právo sa neudelí, pokiaľ tieto ochranné znaky a logá existujú na stránke.

DIRICKX GROUPE SA si vyhradzuje právo k právnemu konaniu veškerého neoprávneného použitia práv duševného vlastníctva vrátane trestného konania.

Šírenie veškerých dokumentov publikovaných na stránke je určene výhradne pre súkromné informácie. Autorské práva tejto stránky patria DIRICKX GROUPE SA, ale informácie sú voľne dostupné návštevníkom.

Ručenie
Všetky informácie, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke, sú sprístupnené užívateľovi na jeho vlastné riziko. DIRICKX GROUPE SA neposkytuje žiadne priame či nepriame záruky a neručí za dôsledky vstupu alebo požitia tejto stránky vrátane poškodenia alebo vírusov, ktoré môžu napadnúť hardware alebo iný majetok užívateľa.

Keďže DIRICKX GROUPE SA vynaložil veškeré úsilie k overeniu informácii, ktoré stránka obsahuje, neakceptuje žiadnu právnu zodpovednosť k nepravdivosti, chybám alebo vypusteniam.
Užívateľovi sa doporučuje overiť si informácie obdržané zo stránky pred použitím. V opačnom prípade užívateľ používa informácie na jeho vlastné riziko a za žiadnych okolností DIRICKX GROUPE SA neakceptuje žiadne ručenie.

Takže, skupina DIRICKX nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek priamu či nepriamu škodu, čokoľvek je príčina, pôvod, povaha alebo následok, vyplývajúci z prístupu každej osoby, alebo chybe prístupu ku stránke, tiež za používanie stránky ani za vierohodnosť danú užívateľom k akejkoľvek informácii pochádzajúcej priamo či nepriamo zo stránky.

Užívateľ súhlasí, že nebude prenášať žiadne informácie k tejto stránke, ktoré môžu viesť k civilnej alebo trestnej zodpovednosti a preto súhlasí, že nebude šíriť žiadne informácie cez tuto stránku, ktoré môžu byť protizákonné, hanlivé alebo v rozpore s verejným poriadkom.

Všetky stránky pripojené hypertextovou linkou na túto stránku nie sú pod vedením DIRICKX GROUPE SA. Preto DIRICKX GROUPE SA nezodpovedá za ich obsah. Existencia hypertextovej linky k inej stránke neznamená, že DIRICKX GROUPE SA súhlasí s obsahom tejto stránky alebo že majiteľ tejto stránky spolupracuje s DIRICKX GROUPE SA. Také stránky sú objektom ich vlastných podmienok užívania a postupov súkromnej ochrany.

Informácie o technologických a občianskych právach
V súlade s Francúzskym zákonom číslo 78-17 zo 6. januára 1978, táto stránka bola zaznamenaná vo Francúzskom národnom úrade pre informácie technologických a občianskych práv (CNIL)

Deklarácia CNIL c. 814997
Počas vašej návštevy tejto stránky môžete byť požiadaný o uvedenie vašich osobných údajov (meno, telefónne číslo, adresa, atď.).

Tieto informácie nám umožňujú lepšie Vás spoznať, odpovedať vašim požiadavkám a zaistiť Vám kvalitné služby. Tieto informácie môžu byť uchované, automaticky spracované a použité za účelom kontaktovať a informovať Vás o našich výrobkoch a službách ako súčasť predaja a marketingovej činnosti.

Na základe akýchkoľvek zákonných obmedzení DIRICKX GROUPE SA môže postúpiť informácie jej dcérskym spoločnostiam. Ak si uvedene neželáte, kontaktujte prosím DIRICKX GROUPE SA.

V súlade s ustanoveniami v článku 34 Francúzskeho zákona o Informáciách technologických a občianskych práv číslo 78-17 zo 6. januára 1978, akákoľvek osoba, ktorá odoslala svoje údaje cez tuto stránku, ma právo vstúpiť, opraviť, zmeniť alebo odstrániť tieto dáta na nasledovnej adrese:

DIRICKX GROUPE SA
Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
Tel. (+33) 2 43 09 38 38
Fax (+33) 2 43 09 38 99
Email : info@dirickx.com

Prístup na stránku
DIRICKX GROUPE SA si vyhradzuje právo pozmeniť, zrušiť, pozastaviť alebo prerušiť prístup k všetkým častiam stránky vrátane obsahu, funkčnosti alebo času dostupnosti bez predchádzajúceho upozornenia, v akomkoľvek čase, pre akúkoľvek príčinu a vo výhradnej diskrétnosti.

Ak máte nejaké návrhy a poznámky týkajúce sa stránky, kontaktujte prosím webmastera.

Kontakty

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Oblasť Bratislava a okolie
  Obchodno-technický poradca
  Vladimír Petráš
  mobil: 0905 329 094
  email: vpetras@dirickx.sk

  Svet plotov Bratislava
  Odborárska 19
  Po-Pi 7:30-16:00
  Tel.: 02/44 63 12 07
  bratislava@dirickx.sk
 • Oblasť západné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Rastislav Slamka
  mobil: 0905 444 068
  email: rslamka@dirickx.sk

  Svet plotov Horná Streda
  č. 366
  Po-Pi 8:00-16:00
  Tel.: 032/777 30 79
  hornastreda@dirickx.sk
 • Oblasť stredné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Ing. Vladimír Horník
  mobil: 0905 329 096
  email: vhornik@dirickx.sk

 • Oblasť východné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Ing. Martin Stankovič
  mobil: 0905 329 095
  email: mstankovic@dirickx.sk

 • Oblasť východné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Ing. Martin Stankovič
  mobil: 0905 329 095
  email: mstankovic@dirickx.sk

Export department