Právna doložka

Osobné údaje

 • Všetky osobné údaje su uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR.
 • Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane, okrem zmluvných prepravcov, ktorím su poskytnuté informacie len v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielok.
 • Údaje o nakupoch a správaní zákazníkov budu použité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa serveru.
 • Všetky dáta su zabezpečené proti zneužívaniu a sú umiestnené na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym iným subjektom.

Copyright

 • Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály su majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametre, obchodné podmienky ani daľšie časti serveru), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu být registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Zodpovednosť za informácie

 • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikly použitím informacií získaných prostrednictvom prevádzkovateľa serveru.
 • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.

Kontakty

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Oblasť Bratislava a okolie
  Obchodno-technický poradca
  Vladimír Petráš
  mobil: 0905 329 094
  email: vpetras@dirickx.sk

  Svet plotov Bratislava
  Odborárska 19
  Po-Pi 7:30-16:00
  Tel.: 02/44 63 12 07
  bratislava@dirickx.sk
 • Oblasť západné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Rastislav Slamka
  mobil: 0905 444 068
  email: rslamka@dirickx.sk

  Svet plotov Horná Streda
  č. 366
  Po-Pi 8:00-16:00
  Tel.: 032/777 30 79
  hornastreda@dirickx.sk
 • Oblasť stredné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Ing. Vladimír Horník
  mobil: 0905 329 096
  email: vhornik@dirickx.sk

 • Oblasť východné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Ing. Martin Stankovič
  mobil: 0905 329 095
  email: mstankovic@dirickx.sk

 • Oblasť východné Slovensko
  Obchodno-technický poradca
  Ing. Martin Stankovič
  mobil: 0905 329 095
  email: mstankovic@dirickx.sk

Export department